Zajímavosti ze středověku – Keltové a Piktové

Keltové patří k veliké skupině kmenů  , které v dávnověku osídlovaly západní , severozápadní a střední Evropu Během času putovali Keltové následkem válek z jednoho místa na druhé ,a v  důsledku toho ,že byli vyhnáni Římany ,Slovany a také kmeny Alamanů ,doputovali až na úplný sever Evropy. Jejich potomci , kteří dodnes žijí v západní Evropě , mluví jazyky z keltské jazykové skupiny ,většinou je to  irština, skotská gaelština a bretonština. Není bez zajímavosti a  je málo známé , že jejich   geny mají v sobě také někteří   Češi. Keltské kmeny  , včetně  Piktů ,se nahrnuly na území dnešního Skotska ,kde kdysi býval  pouze ledovec. Piktové byli drsní válečníci ,pomalovaní borytovou modří .Proto si vysloužili od Římanů jméno „picti“  ,což je v latině pomalovaní  lidé. Historikové mohou však čerpat poznatky pouze od řeckých a římských dějepisců , protože Keltové po sobě nezanechali žádné psané památky ani jiné informace. Při zkoumání počátků osídlení  se dalo vycházet  jen ze spisů Pýtheáse , což byl řecký obchodník , a také cestovatel , který žil v Massalie , dnešní  francouzké Marseille  ,a který už ve 4. Století podnikal dlouhou cestu na britské ostrovy .  V době  kdy Římané dobývali   Británii , muselo dojít mezi Pikty a Římany k velmi drsným střetům. Pod vedením generála Julia  Agricoly uštědřili tzv. „modrým“ těžkou  porážku .   Římané se o Piktech vyjadřovali jako o barbarech , horších než zvířata. Avšak Piktové nikdy nepřijali nevýhodný ,   pro ně ponižující  římský mír ,  tvrdá porážka je nezastavila ,  pokračovali v bojích .